Polish English French German Italian Japanese Lithuanian Portuguese Russian Spanish

Wideokonferencje


Aplikacja systemu umożliwia prowadzenie wideokonferencji z dowolnej lokalizacji geograficznej poprzez sieć Internet przy wykorzystaniu aplikacji klienckiej lub przeglądarki internetowej. System umożliwia prowadzenie wielu sesji w tym samym czasie. Komunikacja głosowa i wizualna pomiędzy prowadzącym oraz uczestnikami sesji odbywa się poprzez wykorzystaniem mikrofonów i kamer podłączonych do stacji poszczególnych uczestników. 

Czytaj więcej: Wideokonferencje

generatINN

System generatINN wspiera prowadzenie sesji doskonalenia decyzji grupowych w konwencji burzy mózgów.

generatinn


Jedną z najważniejszych zalet systemu jest możliwość prowadzenia sesji z dowolnej lokalizacji geograficznej poprzez sieć Internet przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Dzięki tej właściwości nie ma potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania na komputerze użytkownika.

Czytaj więcej: generatINN

CRM

System relacji z klientami, CRM (ang. Customer Relationship Management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

System CRM:

  • Jest grupą strategii biznesowych mających na celu zwiększanie długoterminowej wartości rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystywanie potencjału leżącego w relacji łączącej firmę z jej klientami.
    crm

    Czytaj więcej: CRM

I-Ankiety

 
cawiI-Ankiety jest systemem przeznaczonym do budowania, gromadzenia oraz publikacji ankiet z wykorzystaniem sieci Internet. Prawidłowo skonstruowana ankieta powinna przełożyć teoretyczną problematykę badań na konkretne pytania zadawane respondentom, dostarczać informacji których oczekiwał ankieter, nakłaniać respondenta do udzielania odpowiedzi podpowiadając mu sposób ich formułowania, umożliwiać ilościową i jakościową analizę dostarczonego przez respondentów materiału.

Czytaj więcej: I-Ankiety

JUMS obsługa czasopism

 

Journal Mamagement Systems (JUMS) is a web-based application and operates in a browser environment. It is intended for managing the manuscript submission, manuscript review phases and publication in a journal. The main goal of the JUMS application is to:

 

 

 

 

info tytul aplikacje tytul siec tytul
Finansowanie innowacji Własność intelektualna Baza produktów i technologii Baza serwisów naukowych Wyszukiwarki naukowe generatINN Webinaria System w koncepcji SOA I-Ankiety JUMS Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce Partnerzy platformy
Platforma INFormatyczna wspomagająca funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu
wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej

Ta strona używa cookie. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używane cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem