Polish English French German Italian Japanese Lithuanian Portuguese Russian Spanish

 

platformaPlatforma informatyczna powstaje w ramach ProgramuStrategicznego "Innowacyjen systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki", współfinansowanego z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych PO IG.

Działanie systemu ma na celu wspomaganie funkcjonowania sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań do praktyki gospodarczej. Implementacja platformy informatycznej umożliwi przepływ informacji oraz fuzję i współdzielenie zasobów cyfrowych dla zarządzania wirtualną organizacją, wspomagającą narzędziami informatycznymi procesy transformacji wiedzy i transferu technologii.

 

Wielowarstwowa struktura informacyjno-operacyjna platformy zawiera zasoby cyfrowe, aplikacyjne i sprzętowe niezbędne dla potrzeb zapewnienia funkcjonowania wirtualnego klastra instytucjonalnego ukierunkowanego na dyfuzję innowacyjnych technologii produktowych i procesowych oraz wyników prac badawczych. Koncepcja uwzględnia wzajemnie zintegrowane, następujące warstwy determinujące funkcjonalność i innowacyjność platformy: operacyjną, informacyjną, komunikacyjną, aplikacyjną. Zgodnie z koncepcją w warstwie operacyjnej platforma jest wirtualnym klasterem instytucjonalnym będącym odwzorowaniem sieciowej organizacji podmiotów gospodarczych i naukowych biorących udział w realizacji Programu Strategicznego lub partycypujących w efektach jego realizacji. W warstwie informacyjnej platforma jest zbiorem zorganizowanych, rozproszonych, ale logiczne uporządkowanych struktur obejmujących bazy danych, bazy wiedzy i hurtownie danych. W przyjętej koncepcji struktury te stanowią bazę informacyjną procesów systemowych ukierunkowanych na: gromadzenie, fuzję i integrację danych, informacji oraz specjalistycznej wiedzy, analizy systemowe, szukanie, odkrywanie i zarządzanie wiedzą oraz skuteczną dystrybucję i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań. Warstwa komunikacyjna obejmuje wyposażenie sprzętowe zapewniające komunikację pomiędzy węzłami klastra . Warstwa aplikacyjna jest zbiorem programowych interfejsów tematycznych portali działających w ramach portalu korporacyjnego, zapewniających funkcjonowanie sieciowych organizacji.

 

www.programstrategiczny-poig.itee.radom.pl

 

strategiczny ciag

 

 

 

 

 

 

info tytul aplikacje tytul siec tytul
Finansowanie innowacji Własność intelektualna Baza produktów i technologii Baza serwisów naukowych Wyszukiwarki naukowe generatINN Webinaria System w koncepcji SOA I-Ankiety JUMS Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce Partnerzy platformy
Platforma INFormatyczna wspomagająca funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu
wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand
Joomla 1.7 templates.
Joomla 2.5