Polish English French German Italian Japanese Lithuanian Portuguese Russian Spanish

W Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu prowadzone są prace badawcze ukierunkowane na opracowanie i wdrażanie zaawansowanych metod monitorowania i oceny realizowanych programów badawczych. Tematyka prac stanowi ważny kompleks zagadnień w obszarze transformacji wiedzy i transferu technologii do zastosowań gospodarczych. Metody wieloaspektowej oceny projektów badawczych, jak również ich rezultatów, są coraz częściej traktowane jako niezbędny element podejścia systemowego w zarządzaniu złożonymi przedsięwzięciami, obejmującymi etapy projektowania, wdrażania i komercjalizacji wyników badań. W Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano metodykę kompleksowej oceny innowacyjnych rozwiązań technicznych. Do jej opracowania wykorzystano znaczący zasób wiedzy eksperckiej, będącej rezultatem wieloletnich doświadczeń praktycznych kadry naukowej w realizacji licznych programów badawczych i przedsięwzięć wdrożeniowych, jak również wyniki prowadzonych badań operacyjnych. Opracowana metodyka stanowi zintegrowany układ modułowy, w skład którego wchodzą: metoda oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), metoda oceny potencjału komercyjnego (OPK) oraz metoda oceny poziomu innowacyjności rozwiązania (OPI). Osiągnięty poziom rozwiązania, w szczególności dotyczący metody oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), potwierdzony w ramach licznych zastosowań praktycznych, wskazuje na szerokie jej możliwości aplikacyjne.

 

Kompleksowy system oceny innowacyjnych rozwiązań

sdw 1

Platforma INFormatyczna wspomagająca funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu
wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand
Joomla 1.7 templates.
Joomla 2.5