Polish English French German Italian Japanese Lithuanian Portuguese Russian Spanish
 
cawiI-Ankiety jest systemem przeznaczonym do budowania, gromadzenia oraz publikacji ankiet z wykorzystaniem sieci Internet. Prawidłowo skonstruowana ankieta powinna przełożyć teoretyczną problematykę badań na konkretne pytania zadawane respondentom, dostarczać informacji których oczekiwał ankieter, nakłaniać respondenta do udzielania odpowiedzi podpowiadając mu sposób ich formułowania, umożliwiać ilościową i jakościową analizę dostarczonego przez respondentów materiału. Poza tym ankieta powinna składać się z części wstępnej omawiającej cel badań, pytań skierowanych do respondentów oraz części końcowej stanowiącej podziękowanie za udział w badaniach.
 
Główne cechy opracowanego oprogramowania to:
 • ochrona użytkowników tworzących ankiety oraz respondentów hasłami i systemem uprawnień,
 • grupy robocze dla tworzących ankiety,
 • projektowanie ankiet z wykorzystaniem predefiniowanych szablonów,
 • gromadzenie pytań w grupy,
 • wielojęzyczność,
 • korespondencja seryjna do respondentów,
 • ankietowanie jawne oraz anonimowe,
 • definiowanie kryteriów czasowych dla poszczególnych pytań,
 • eksport oraz import ankiet,
 • podgląd i analiza wyników w formie graficznej,
 • drukowanie przygotowanych ankiet.

Użytkowniku, jeśli chcesz przetestować system I-Ankiety i wykorzystać go np. do przeprowadzenia badań marketingowych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

PINF Team

 

...

 

 

 

 

info tytul aplikacje tytul siec tytul
Finansowanie innowacji Własność intelektualna Baza produktów i technologii Baza serwisów naukowych Wyszukiwarki naukowe generatINN Webinaria System w koncepcji SOA I-Ankiety JUMS Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce Partnerzy platformy
Platforma INFormatyczna wspomagająca funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu
wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand
Joomla 1.7 templates.
Joomla 2.5