Konsultacje społeczne w zakresie tematyki Programu Horyzont 2020 (CIMULACT)

Print
Created on Tuesday, 06 October 2015

Zaproszenie do udziału w spotkaniu w ramach międzynarodowego projektu badawczego
pt. „Konsultacje społeczne w zakresie tematyki Programu Horyzont 2020” (CIMULACT). Celem projektu jest opracowanie wizji i scenariuszy przyszłego rozwoju oraz opracowanie rekomendacji dotyczących obszarów, w których powinny być prowadzone badania.

 

 

Termin: pierwsza połowa grudnia 2015 r.

Miejsce: Radom

Więcej na: http://www.itee.radom.pl/index.php/pl/115-aktualnosci/aktualnosci-2015/376-zaproszenie-do-udzialu-w-spotkaniu-w-ramach-miedzynarodowego-projektu-badawczego-pt-konsultacje-spoleczne-w-zakresie-tematyki-programu-horyzont-2020-cimulact