Przedsiębiorczość XXI wieku - oblicza i perspektywy

Print
Created on Thursday, 15 May 2014

przedsiebiorczosc

Przedsiębiorczość XXI wieku - oblicza i perspektywy

 

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej przedsiębiorczości, która odbędzie się  20 – 21 listopada 2014 roku w Warszawie. Chcemy pokazać wielorakie oblicza przedsiębiorczości, a także rozmaite – klasyczne i alternatywne - perspektywy jej badania. Pragniemy zorganizować spotkanie przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, a także instytucji otoczenia biznesu i samych przedsiębiorców. Mamy nadzieję na owocną dyskusję, której efektem będą inspiracje i nawiązanie współpracy w obszarze badań i dydaktyki.

 

Termin: 20-21 listopada 2014r.

Miejsce: Warszawa

 

więcej na stronie: http://p21.wz.uw.edu.pl/