3 Międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo informacji"

Print
Created on Saturday, 10 May 2014

WSGE

3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo informacji – wyzwania dla gospodarki i administracji” z cyklu „Innow@cja - Administracja”

 

Powszechnie przyjmuje się, że tworzymy tzw. społeczeństwo informacyjne żyjące w cyfrowym świecie. Postępująca powszechnie cyfryzacja dokumentów oraz popularność i dostępność Internetu spowodowały konieczność zmiany podejścia do bezpieczeństwa informacji, która niewątpliwie stała się jedną z najwyżej cenionych wartości w biznesie. 

Lawinowo zwiększa się ilość informacji, które dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej, co determinuje stosowanie coraz bardziej wyspecjalizowanych sposobów ich zabezpieczenia przed ujawnieniem. 

Powszechny dostęp do informacji pociąga za sobą wzrost świadomości, co do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji, jak również wzmacnianie ochrony informacji. 

Wartość informacji w biznesie, polityce, życiu publicznym oraz prywatnym stwarza potrzebę zapewnienia prawnych podstaw ochrony informacji prawnie chronionych oraz danych biznesowych, które tworzą standardy i zasady bezpieczeństwa informacji zgodne z prawem polskim i unijnym. Transgraniczny charakter zagrożeń bezpieczeństwa informacji determinuje potrzebę szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej. 

 

Termin: 05 września 2014

 

więcej na stronie: http://unikonferencje.pl/konferencja/konf-y7e6e9ebuz