Konferencja Współczesne problemy zarządzania, organizacji i inżynierii produkcji

Print
Created on Wednesday, 23 April 2014

konferencja produkcja

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego (wyników badań), integracja środowiska naukowego oraz wymiana doświadczeń dotyczących nowoczesnych metod rozwiązywania problemów zarządzania, organizacji i inżynierii produkcji. Spotkanie ludzi świata nauki i biznesu, których zainteresowania obejmują obszary nauk ekonomicznych oraz technicznych, przyczyni się do wywołania dyskusji pozwalającej spojrzeć na poruszane zagadnienia i problemy z wielu różnych perspektyw. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona naukowców i praktyków (reprezentujących zarówno ośrodki naukowe, jak i świat biznesu) oraz studentów.
Tematyka konferencji:
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem:
- zarządzanie strategiczne
- zarządzanie procesami produkcji
2. Inżynieria produkcji:
- czyste technologie w energetyce i motoryzacji
- robotyka w zarządzaniu produkcją
- nadzorowanie procesów wytwarzania
3. Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
- systemy informatyczne wspomagające procesy decyzyjne
4. Zarządzanie jakością
- systemy, metody i narzędzia zarządzania jakością
- zintegrowane systemy zarządzania jakością
5. Zarządzanie w logistyce i transporcie
- systemy logistyczne w przedsiębiorstwie
- modelowanie i optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
- projektowanie i analiza systemów transportowych
6. Marketing
- marketing partnerski
- strategie marketingowe
7. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
- etyczne postępowanie biznesu
- nowoczesny i odpowiedzialny biznes
- polityka CSR – Corporate Social Responsibility

 

Termin konferencji:   2014-05-30 

Miejsce: Cieszyn

 

 

więcej: http://www.bazakonferencji.pl/Nauki_techniczne/wszystkie/2756/1/i_ogolnopolska_konferencja_naukowa_wspolczesne_problemy_zarzadzania_organizacji_i_inzynierii_produkcji.html