Systemy informatyczne w zarządzaniu

Print
Created on Tuesday, 15 April 2014

meritum

Konferencja odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie. Obejmować będzie zagadnienia związane z technologiami wykorzystywanymi w sektorze publicznym, NGO oraz sektorze kultury. Adresowana jest zarówno do naukowców, jak i praktyków oraz studentów. Taki zabieg pozwoli na owocną wymianę doświadczeń i wypracowanie ciekawych wniosków. 
Organizatorzy zapewniają wyżywienie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.
Proponowane zagadnienia:
- w jaki sposób zarządza się kolekcjami w muzeum,
- czy elektroniczny podpis ułatwia załatwianie spraw w urzędzie,
- jak uporządkować książki w bibliotece,
- czy systemy informatyczne w administracji są bezpiezpieczne,
- jakie systemy informatyczne usprawniają działalność samorządów,
- aplikacje dedykowane sektorowi kultury,
- bezpieczeństwo informacji w sektorze publicznym,
- administrator systemów informatycznych,
- standardy w systemach informatycznych dedykowanych sektorowi publicznemu, NGO, sektorowi kultury,
- e-Urząd,
- e-kultura,
- co sprawia, że zbiory muzealne widzimy on-line,
- jakie narzędzia wykorzystuje się do organizacji wystaw,
- jak zarządzać dużą liczbą dokumentów,
- jakie narzędzia wykorzystywać do zarządzania projektami,
- wpłych technologii na kulturę/NGO/administrację itp.

Data: 20 - 21 maja 2014
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków

więcej na stronie: http://konferencja-naukowa.pl/index.php/informatyka-i-it/3728-systemy-informatyczne-w-zarzdzaniu.html