e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Print
Created on Wednesday, 19 February 2014


Konferencja eTechnologie w Kształceniu Inżynierów odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 30 kwietnia 2014 roku.

Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Patronat honorowy nad Konferencją objął Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG.

Adresatami naszej Konferencji są m.in.:

Więcej informacji na stronie konferencji: http://etee.pg.gda.pl/