X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"

Print
Created on Monday, 05 November 2012

biznesW dniach 13-15 marca 2013 r. w Częstochowie odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU". Organizatorami konferencji były: Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa.

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, w szczególności prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych.   

www.zim.pcz.pl/biznes/