IV Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów"

Print
Created on Monday, 05 November 2012

iemidW dniach 5-6 grudnia 2012 r.  odbyła się czwarta edycja cyklu „Wyzwania Nowych Mediów”, organizowanego przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Tematem konferencji były różnorakie zastosowania Internetu w komunikacji marketingowej, budowaniu marki i wizerunku, promocji etc.

Do udziału w konferencji zaproszono przede wszystkim młodych naukowców – studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora oraz wszystkich, którzy poprzez podejmowane badania dają dowód, iż można być młodego ducha bez względu na metrykę! W programie były wystąpienia ekspertów z dziedziny marketingu i PR. Wśród zaproszonych prelegentów byli  także goście zagraniczni.

wyzwania4.like.pl