Semnarium "Narzędzia informatyczne do zarządzania wiedzą"

Print
Created on Monday, 24 September 2012

Warszawa, 27.09.2012

IV edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE ma na celu zapoznać uczestników z tematyką dostępnych narzędzi informatycznych służących do zarządzania wiedzą. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące roli informatyki w zarządzaniu wiedzą naukową i procesami badawczymi, jak również omówiony zostanie wpływ Internetu na funkcjonowanie nauki akademickiej. Przedstawiono nowe modele komunikacji naukowej, takie jak blogi oraz serwisy społecznościowe. Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z unijnymi narzędziami dostępnymi on-line, a także repozytoriami Open Access.