Konferencja Europa innowacji

Print
Created on Monday, 24 September 2012

 W dniu 25 października 2012 r. w Warszawie w hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24 odbyła się Konferencja pn. EUROPA INNOWACJI.

Konferencja była organizowana przez Krajową Instytucję Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich, która podsumowuje kolejny rok realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Konferencja stanowiła praktyczne forum wymiany doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz osobami zaangażowanymi w realizację programu, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z walidacją produktów finalnych projektów innowacyjnych oraz ich skutecznym włączaniem do głównego nurtu polityki i praktyki.

Podczas konferencji były wygłoszone wystąpienia gości ze Szwecji, którzy przedstawili założenia Strategii Morza Bałtyckiego i realizowanego w jej ramach, we współpracy z KIW, projektu Inclusive Europe w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.kiw-pokl.org.pl/